Vastaamo korvaus

Olemme rikosten uhrien avustamiseen erikoistuneita lakimiehiä

OLETKO VASTAAMON TIETOMURTOJUTUN UHRI?

Me autamme saamaan sinulle kuuluvat korvaukset rikosprosessissa.

Korvaukset vastaamon tietomurtojutusta

Uhrilla on mahdollisuus toimittaa korvausvaatimuskirjelmä käräjäoikeuteen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelta saadun tiedon mukaan koko rikosprosessin ajan.

Vastaamo korvausten hakeminen

Kärsimyskorvaus

Oikeus määrittelee korvauksen suuruuden Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuositusten pohjalta.

Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuosituksen mukaan korvaus kärsimyksestä on kiristysrikoksen uhrille 500€-2.000€.

Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan korvaussuosituksen mukaan korvaus kärsimyksestä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä on 1.500€-5.000€, kun tieto on levitetty hyvin laajan henkilöpiirin saataville.